ห้องภาพ


ตรวจโรงขยะตำบลสองคลอง (11 เม.ย. 54)


ภาพโดย ดาวัลย์ จันทรหัสดี
(11 เมษายน 2554)

read more...

โรงงานกำจัดขยะ จ.ภูเก็ต (10-11 ธ.ค. 53)

มูลนิธิบูรณะนิเวศ ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต เพื่อเก็บตัวอย่างจากพื้นที่รอบๆ โรงงานกำจัดขยะ เมื่อวันที่ 10-11 ธันวาคม 2553

ภาพโดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง และวลัยพร มุขสุวรรณ
(10-11 ธันวาคม 2553)

read more...

โคกสะอาด: ภาพการเผาขยะที่เหลือจากการคัดแยก (26 มี.ค. 51)

ภาพการเผาขยะที่เหลือจากการคัดแยก และสภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง
ต.โคกสะอาด  อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551

ภาพโดย สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์
(26 มีนาคม 2551)

read more...

โคกสะอาด: เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม (26 มี.ค. 51)

มูลนิธิบูรณะนิเวศลงพื้นที่ ต.โคกสะอาด  อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์  เพื่อเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมจากพื้นที่ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551

ภาพโดย สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์
(26 มีนาคม 2551)

read more...

โคกสะอาด: ธุรกิจคัดแยกขยะ (3 - 4 มิ.ย. 50)


ภาพสถานประกอบการธุรกิจคัดแยกขยะในพื้นที่ ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ และพื้นที่ใกล้เคียง

ภาพโดย สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์
(3 - 4 มิถุนายน 2550)

read more...

โคกสะอาด: หมู่บ้านแยกขยะ (3 - 4 มิ.ย. 50)

มูลนิธิบูรณะนิเวศลงพื้นที่ ต.โคกสะอาด  อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ เพื่อเก็บข้อมูล เมื่อวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2550

 

ภาพโดย สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์
(3 - 4 มิถุนายน 2550)

 

read more...

มาบตาพุด: การกัดเซาะชายฝั่ง (25 ก.พ. 50)

ภาพการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณชายทะเลใกล้นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

ภาพโดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง
(25 กุมภาพันธ์ 2550)

read more...

แม่เมาะ: ประท้วงการประชุมถ่านหินโลก (24 ม.ค. 48)

ภาพการชุมนุมประท้วงการประชุมถ่านหินโลก ที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2548

ภาพโดย ฝ้ายคำ หาญณรงค์
(24 มกราคม 2548)

read more...

แม่เมาะ: โรงไฟฟ้าและชุมชน (23 พ.ค. 47)

ภาพโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ. ลำปาง และชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงพื้นที่ดังกล่าว

ภาพโดย สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์
(23 พฤษภาคม 2547)

read more...

แม่เมาะ: ผ้าป่าสืบชะตาผู้ป่วย (23 พ.ค. 47)

ภาพงานผ้าป่าสืบชะตาผู้ป่วยแม่เมาะ และภาพชุมชนในพื้นที่ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2547

ภาพโดย สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์
(23 พฤษภาคม 2547)

read more...