ตรวจโรงขยะตำบลสองคลอง (11 เม.ย. 54)
ตรวจโรงขยะตำบลสองคลอง

ภาพโดย ดาวัลย์ จันทรหัสดี
(11 เมษายน 2554)
 

หมายเหตุ: ลิขสิทธิ์ภาพทั้งหมดในอัลบั้มนี้เป็นของมูลนิธิบูรณะนิเวศ