ห้องภาพ


เปิดภาพ "โกดังลับภาชี" จ. อยุธยา - สารเคมีอันตรายกว่า 4000 ตัน ซุกซ่อน-รั่วไหลนอกระบบ

วันที่ 3 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานได้บุกค้นโกดังเก็บสารเคมีของบริษัทเอกอุทัย จำกัด ใน ต. ภาชี อ. ภาชี จ. อยุธยา จากการตรวจสอบพบขแงเสียอันตรายหลายชนิด ถูกกักเก็บไว้โดยผิดกฎหมาย ทั้งยังพบร่องรอยการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ...

อธิบดี กรอ. ลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบของหลุมฝังกลบขยะในพื้นที่บ้านม่วงชุม ต. คลองกระจัง อ. ศรีเทพ จ. เพชรบูรณ์

(20 ก.พ. 66) ประชาชนบ้านม่วงชุม หมู่ที่ 4 ต. คลองกระจัง อ. ศรีเทพ จ. เพชรบูรณ์ พาอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบความเดือดร้อนของชุมชน หลังได้รับการร้องเรียนจากผู้ที่อาศัยรอบหลุมฝังกลบขยะของบริษัทเอกอุทัย จำกัด

อ่านต่อ...

บ้านหนองพะวา จ.ระยอง - ผลพวงจากมลพิษโรงงานรีไซเคิล

ชุดภาพถ่ายความเสียหายของพื้นที่เกษตรกรรมในบ้านหนองพะวา หมู่ที่ 4 ต. บางบุตร อ. บ้านค่าย จ. ระยอง ราว 10 ปีหลังกิจการรีไซเคิลของบริษัทวิน โพรเสส จำกัด เริ่มส่งผลกระทบต่อประชาชน

อ่านต่อ...

การประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา: กรณีบ่อขยะ เทศบาล จ.กระบี่ (25 ม.ค. 62)

ภาพการประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา: กรณีบ่อขยะ เทศบาล จ.กระบี่ 

ห้องประชุม สำนักงานเทศบาล จ. กระบี่

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์ (Karnt Thassanaphak)
(25 มกราคม 2562)

อ่านต่อ...

การลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม: อ.เมือง จ.กระบี่ (20 ธ.ค. 61)

ภาพการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม: อ.เมือง จ.กระบี่

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์ (Karnt Thassanaphak)
(20 
ธันวาคม 2561)

อ่านต่อ...

การลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม "เหมืองทองคำ จ.เลย" (28 ส.ค. 61)

การลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม "เหมืองทองคำ จ.เลย" 
อ.วังสะพุง จ.เลย
ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์ (Karnt Thassanaphak)

(28 ส.ค. 61)

อ่านต่อ...

อบรม "อาสาสมัครเฝ้าระวังมลพิษ" (21 - 23 ก.ค. 60)

ภาพบรรยากาศการอบรม "อาสาสมัครเฝ้าระวังมลพิษ"

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์ (Karnt Thassanaphak)
(21 - 23 กรกฎาคม 2560) 

อ่านต่อ...

เวทีนำเสนอผลการศึกษา: "ภาพรวมปัญหามลพิษอุตสาหกรรม 2558 - 2559 และผลการศึกษาโลหะหนักในตะกอนดิน 8 จังหวัด" (5 มิ.ย. 60)

เวทีนำเสนอผลการศึกษา"ภาพรวมปัญหามลพิษอุตสาหกรรม 2558 - 2559 และผลการศึกษาโลหะหนักในตะกอนดิน 8 จังหวัด"
จัดโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ ร่วมกับ ARNIKA Association

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์ (Karnt Thassanaphak)
(5 มิถุนายน 2560)

อ่านต่อ...

งานบุญภูเขา อ.วังสะพุง จ.เลย (3 เม.ย. 60)

ภาพบรรยากาศ "งานบุญภูเขา" บ้านนาหนองบง ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย 3 เมษายน 2560

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์ (Karnt Thassanaphak)
(3 เมษายน 2560)

อ่านต่อ...

สัมมนาวิชาการ 60 ปี "โรคมินามาตะ" (10 ก.ย. 59)

บรรยากาศสัมมนาวิชาการ: 60 ปี "โรคมินามาตะ"
ณ ห้องประชุม Auditorium 801 ชั้น 7 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์
(10 กันยายน 2559)

 

อ่านต่อ...