การประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา: กรณีบ่อขยะ เทศบาล จ.กระบี่ (25 ม.ค. 62)
ภาพการประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา: กรณีบ่อขยะ เทศบาล จ.กระบี่

ห้องประชุม สำนักงานเทศบาล จ. กระบี่

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์ (Karnt Thassanaphak)
(25 มกราคม 2562)