ร่วมลงชื่อสนับสนุนร่างกฎหมาย PRTR
การเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม จุดลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม ต. ดีลัง อ. พัฒนานิคม จ. ลพบุรี พ.ศ. 2564
การตรวจสอบคุณภาพอากาศบริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565
ภาพการเก็บกู้น้ำมันจากหาดแม่รำพึง จ. ระยอง หลังเหตุการณ์น้ำมันรั่วลงอ่าวไทย พ.ศ. 2565
การเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในบ่อขยะ จ. กาฬสินธุ์ พ.ศ. 2565
ภาพปล่องแฟลร์ จ. ระยอง
การนำเข้าขยะพลาสติก พ.ศ. 2561
วิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองที่ อ. น้ำพอง จ. ขอนแก่น
การเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม จ. ปราจีนบุรี
การเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมและพืชรอบเหมืองทอง อ. วังสะพุง จ. เลย

มูลนิธิบูรณะนิเวศเปิดรับเจ้าหน้าที่ประจำ (Full-time) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อและเผยแพร่ 1 ตำแหน่ง

มูลนิธิบูรณะนิเวศเปิดรับเจ้าหน้าที่ประจำ (Full-time) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อและเผยแพร่ 1 ตำแหน่ง - มูลนิธิบูรณะนิเวศเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานศึกษาและติดตามผลกระทบจากมลพิษอุตสาหกรรมต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้เกิดความรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ของภาครัฐและของเอกชนตามหลักการ ‘ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย’ และทำงานส่งเสริมสิทธิชุมชนในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล และสิทธิในการได้รับความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือสำหรับประชาชน: เตาเผาและโรงไฟฟ้าจากขยะ

คู่มือเล่มนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ "โรงไฟฟ้าขยะ" และ "เตาเผาขยะ" ในมิติต่าง ๆ ที่ประชาชนควรรับทราบในห้วงยามที่การเผาขยะและการผลิตไฟฟ้าจากขยะกำลังเป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย เช่น เทคโนโลยีการเผาขยะต่าง ๆ ผลกระทบที่มีต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมไปถึงข้อเสนอต่อภาครัฐ

อ่านเพิ่มเติม

“ชีวิตและการทำงาน (เพื่อสังคม) ให้มีความสุขในยุคดิจิทัล” การบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ณ สำนักงานมูลนิธิบูรณะนิเวศ

“ชีวิตและการทำงาน (เพื่อสังคม) ให้มีความสุขในยุคดิจิทัล”  การบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ณ สำนักงานมูลนิธิบูรณะนิเวศ

อ่านเพิ่มเติม

"บาเซลแบน" มีผลคุ้มครองไทยจากขยะพิษข้ามแดนตั้งแต่ 7 มิถุนายนนี้

(7 มิ.ย. 66) - ภาคแก้ไขของอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้เริ่มบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ซึ่งข้อบทดังกล่าวกำหนดว่า ประเทศในกลุ่มองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) สหภาพยุโรป (EU) และลิกเตนสไตน์ ต้องยกเลิกการส่งออกของเสียอันตรายภายใต้อนุสัญญาบาเซลฯ มายังประเทศที่ให้สัตยาบันแก่ภาคแก้ไขของอนุสัญญาบาเซล

อ่านเพิ่มเติม

EARTH-Arnika แถลงการณ์ร่วม: เปิดตัวเว็บไซต์ "แผนที่มลพิษประเทศไทย" ผลักดันสิทธิการเข้าถึงข้อมูลในวันสิ่งแวดล้อมโลก

กรุงเทพฯ-ปราก, 6 มิถุนายน 2566 – เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) และสมาคมอาร์นิก้า ได้เปิดตัวเว็บไซต์ “แผนที่มลพิษประเทศไทย” เพื่อให้ทดลองใช้ โดยแผนที่นี้จะแสดงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากของเสียอันตรายและมลพิษอุตสาหกรรม ซึ่งรวบรวมมาจากการติดตามสถานการณ์มลพิษในประเทศไทย 

อ่านเพิ่มเติม

คำพิพากษาศาลนครสวรรค์กรณีประชาชนบ้านม่วงชุมฟ้องหน่วยงานรัฐละเลยหน้าที่ระงับความเดือดร้อนจากหลุมฝังกลบขยะ บ. เอกอุทัย

คำพิพากษาศาลนครสวรรค์กรณีประชาชนบ้านม่วงชุมฟ้องหน่วยงานรัฐละเลยหน้าที่ระงับความเดือดร้อนจากหลุมฝังกลบขยะ บ. เอกอุทัย

อ่านเพิ่มเติม

องค์กรสิ่งแวดล้อมยื่นหนังสือกฤษฎีกาขอขยายรับฟังความเห็น "ร่าง พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม" ฉบับใหม่

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) กรีนพีซ ประเทศไทย (Greenpeace Thailand) และมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการกฤษฎีกา ชี้กระบวนการรับฟังความเห็นร่าง พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม ฉบับล่าสุด ไม่มีการเผยแพร่ข่าวสารครบถ้วนเพียงพอ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีความหมาย เรียกร้องให้ขยายเวลาการรับฟังความคิดเห็นออกไปอีก และต้องให้ข้อมูลประกอบอย่างครบถ้วนรอบด้าน

อ่านเพิ่มเติม

​รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์: โครงการศึกษาเพื่อจัดทำนโยบายสาธารณะ ปฏิรูประบบการจัดการขยะและส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (ก.ย. 64)

จัดทำโดย สถาบันบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ก.ย. 64)

อ่านเพิ่มเติม

หนังสือภาพ (ฉบับภาษาอังกฤษ): เมื่อ "ขยะ"​ เป็นวิกฤต (ธ.ค. 64)

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ
(ธันวาคม 2564
)

อ่านเพิ่มเติม

หนังสือภาพ (ฉบับภาษาไทย): เมื่อ "ขยะ"​ เป็นวิกฤต (ธ.ค. 64)

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ
(ธันวาคม 2564
)

อ่านเพิ่มเติม