หนังสือ: เชื้อเพลิงขยะ - สถานการณ์ปัจจุบัน แนวโน้มอนาคต และผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย (ส.ค. 66)

 

 

หนังสือ

เชื้อเพลิงขยะ: สถานการณ์ปัจจุบัน แนวโน้มอนาคต และผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย
 

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ

(สิงหาคม 2566)

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร