เอกสาร/ข้อมูลเผยแพร่


อ่านต่อ...

องค์กรสิ่งแวดล้อมยื่นหนังสือขยายรับฟังความเห็นร่าง พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อมฉบับใหม่
อ่านต่อ...
โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ
(ธันวาคม 2564)

" alt="" />

หนังสือภาพ (ฉบับภาษาอังกฤษ): เมื่อ "ขยะ"​ เป็นวิกฤต (ธ.ค. 64)
อ่านต่อ...
โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ
(ธันวาคม 2564)

" alt="" />

หนังสือภาพ (ฉบับภาษาไทย): เมื่อ "ขยะ"​ เป็นวิกฤต (ธ.ค. 64)
อ่านต่อ...
จัดทำโดย สถาบันบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ก.ย. 64)

" alt="" />

​รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์: โครงการศึกษาเพื่อจัดทำนโยบายสาธารณะ ปฏิรูประบบการจัดการขยะและส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (ก.ย. 64)
อ่านต่อ...

(รายงานพิเศษ) หลังม่านควัน: "บ.เอกอุทัย" และยอดภูเขาน้ำแข็งมลพิษที่ "กลางดง" (20 ก.ย. 64)
อ่านต่อ...

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารรบกวนการทำงานของต่อมไรท่อ (EDCs) (ธันวาคม 2557)
อ่านต่อ...
กองบรรณาธิการบูรณะนิเวศ 6 เมษายน 2564
บูรณะนิเวศ (EARTH) - อาร์นิกา เผยสถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทยภายใต้ปัญหามลพิษอุตสาหกรรมรุนแรงหนัก ทั้งมลพิษอากาศ การปนเปื้อนสารมลพิษในแหล่งน้ำ พื้นดิน และการสะสมสารอันตรายในอาหาร โดยเฉพาะใน EEC - ชี้ ถึงเวลาที่ไทยควรมีกฎหมาย PRPR

 

" alt="" />

บูรณะนิเวศ (EARTH) - อาร์นิกา ชี้ ปัญหามลพิษอุตสาหกรรมในไทยรุนแรงขึ้น ถึงเวลาใช้ "PRTR" (6 เม.ย. 64)
อ่านต่อ...
 
(ตุลาคม 2556)

" alt="" />

รายงาน: การสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนต่อการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษ (PRTR) ของประเทศไทย (ต.ค. 56)
อ่านต่อ...
เอกสารแถลงข่าวมูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) และอาร์นิกา (Arnika) เนื่องใน "วันโอโซนโลก"
(16 กันยายน 2563)

" alt="" />

เอกสารแถลงข่าวมูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) และ Arnika เนื่องใน "วันโอโซนโลก" (16 ก.ย. 63)
อ่านต่อ...