เอกสารเผยแพร่


เอกสารเผยแพร่ - กากแคดเมียม แค่ปิดโรงงาน/ปิดพื้นที่/ขนย้าย เรื่องไม่จบ ถึงเวลาแก้ปัญหาแบบใช้ปัญญา" (9 เม.ย. 67)

ท่ามกลางฝุ่นตลบกรณีกากแคดเมียมและปัญหาต่อเนื่องที่โผล่ขึ้นมารายวัน จนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องวิ่งวุ่นแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มูลนิธิบูรณะนิเวศซึ่งติดตามข้อเท็จจริงเรื่องนี้ มีประเด็นข้อเท็จจริงสำคัญและข้อสังเกตเกี่ยวกับ

read more...

คำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีมลพิษแวกซ์ กาเบ็จฯ “ห้วยน้ำพุ” จ.ราชบุรี (28 มี.ค. 67)

(28 มีนาคม 2567) เวลาประมาณ 14.30 น. ศาลปกครองกลางได้อ่านคำพิพากษาในคดีปกครองที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ได้ร่วมกับประชาชน ต. น้ำพุ อ. เมือง จ. ราชบุรี และ ต. รางบัว อ. จอมบึง จ. ราชบุรี ยื่นฟ้องให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการของบริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด 

read more...

ภาคประชาสังคมร่วมแถลงการณ์ต่อการเจรจาสนธิสัญญาพลาสติกโลก เพื่อยุติมลพิษพลาสติก (25 มี.ค. 67)

องค์กรภาคประชาสังคม 3 องค์กร ได้แก่ มูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อม (Environmental Justice Foundation: EJF) กรีนพีซ ประเทศไทย (Greenpeace Thailand) และมูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) เล็งเห็นถึงความสำคัญของมาตรการทางกฎหมายฉบับนี้ จึงร่วมจัดงาน “สนธิสัญญาพลาสติกโลก สู่การยุติมลพิษพลาสติก สำคัญอย่างไรต่อสังคมไทย”

read more...

หนังสือ: พลเมืองสู้มลพิษ (พิมพ์ครั้งแรก: กรกฎาคม 2566)

เรื่องราวและบทเรียนของนักสู้พลเมือง ในพื้นที่ประสบปัญหามลพิษ 6 แห่งของประเทศไทย

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ

 

ผู้เขียน: ปุณญธร จึงสมาน

พิมพ์ครั้งแรก: กรกฎาคม 2566

read more...

Trading Away Health and the Environment (2nd Edition) | July 2023

The Toxic Business of Waste Imports into Thailand

 

By: Ecological Alert and Recovery - Thailand (EARTH)

 

Co-Authors: Tanya Lee Roberts-Davis, Penchom Saetang & Punyathorn Jeungsmarn

 

Trading Away Health and the Environment provides an overview of the devastating impacts on the health and well-being of communities in Thailand where industrial waste processing facilities are being developed as part of an ongoing expansion of the transnational business of plastic and used electronics waste and scraps.

read more...

คำพิพากษาศาลนครสวรรค์กรณีประชาชนบ้านม่วงชุมฟ้องหน่วยงานรัฐละเลยหน้าที่ระงับความเดือดร้อนจากหลุมฝังกลบขยะ บ. เอกอุทัย

read more...

องค์กรสิ่งแวดล้อมยื่นหนังสือขยายรับฟังความเห็นร่าง พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อมฉบับใหม่

หนังสือมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) กรีนพีซ ประเทศไทย (Greenpeace Thailand) และมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ยื่นถึงคณะกรรมการกฤษฎีกา ชี้กระบวนการรับฟังความเห็นร่าง พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม ฉบับล่าสุด ไม่มีการเผยแพร่ข่าวสารครบถ้วนเพียงพอ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีความหมาย เรียกร้องให้ขยายเวลาการรับฟังความคิดเห็นออกไปอีก และต้องให้ข้อมูลประกอบอย่างครบถ้วนรอบด้าน

read more...