หนังสือ: สารมลพิษตกค้างยาวนาน (POPs) บริเวณพื้นที่ประกอบกิจการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเทศไทย (ก.ค. 66)

 

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร (Download)

 

สารมลพิษตกค้างยาวนาน (POPs) บริเวณพื้นที่ประกอบกิจการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเทศไทย
(Toxic Hot Spot in Kalasin)
 

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ และสมาคมอาร์นิก้า (Arnika Association) สาธารณรัฐเช็ก

(กรกฎาคม 2566)


คณะผู้วิจัย: Alice Dvorska, Jindrich Petrlik, Hana Walaska, Jitka Strakova, Nikola Jelinek, Valeriya Grechko, ฐิติกร บุญทองใหม่, นิชชาวัลย์ บุบผาชาติ, ชุติมณฑน์ โถวสกุล, อัครพล ตีบไธสง, เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง, ปุณญธร จึงสมาน, ประกายกานต์ พันเพชร, สุรเชษฐ์ ภูลวรรณ, David O. Carpenter


ผู้เขียน: Alice Dvorska และคณะ


แปลและเรียบเรียง: มูลนิธิบูรณะนิเวศ

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร (Download)