อบรม "อาสาสมัครเฝ้าระวังมลพิษ" (21 - 23 ก.ค. 60)

ภาพบรรยากาศการอบรม "อาสาสมัครเฝ้าระวังมลพิษ"

21 - 23 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 9705 ชั้น 7 อาคารกาญจนาภิเษก สถาบันวิชาการ ทีโอที 
ซอยงามวงศ์วาน 17 ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์ (Karnt Thassanaphak)