เวทีนำเสนอผลการศึกษา: "ภาพรวมปัญหามลพิษอุตสาหกรรม 2558 - 2559 และผลการศึกษาโลหะหนักในตะกอนดิน 8 จังหวัด" (5 มิ.ย. 60)


เวทีนำเสนอผลการศึกษา
"ภาพรวมปัญหามลพิษอุตสาหกรรม 2558 - 2559
และผลการศึกษาโลหะหนักในตะกอนดิน 8 จังหวัด"


จัดโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ ร่วมกับ ARNIKA Association
5 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 น. – 13.00 น. ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์ (Karnt Thassanaphak)