การลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม: อ.เมือง จ.กระบี่ (20 ธ.ค. 61)
ภาพการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม: อ.เมือง จ.กระบี่

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์ (Karnt Thassanaphak)

(20 
ธันวาคม 2561)