งานบุญภูเขา อ.วังสะพุง จ.เลย (3 เม.ย. 60)

ภาพบรรยากาศ "งานบุญภูเขา"

บ้านนาหนองบง ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย 3 เมษายน 2560

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์ (Karnt Thassanaphak)