ห้องภาพ


เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม: ปราจีนบุรี - ฉะเชิงเทรา (19 ก.พ. 59)

มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) และ Arnika ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ที่ จ.ปราจีนบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์
(19 กุมภาพันธ์ 2559)

read more...

เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม: ปราจีนบุรี (18 ก.พ. 59)

มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) และ Arnika ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ที่ จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์
(18 กุมภาพันธ์ 2559)

read more...

เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม: ปราจีนบุรี (17 ก.พ. 59)

มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) และ Arnika ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ที่ จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์
(17 กุมภาพันธ์ 2559)

read more...

เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม: ระยอง (15 ก.พ. 59)

มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) และ Arnika ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ที่ จ.ระยอง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์
(15 กุมภาพันธ์ 2559)

read more...

เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม: ระยอง (14 ก.พ. 59)

มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) และ Arnika ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ที่ จ.ระยอง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์
(14 กุมภาพันธ์ 2559)

read more...

เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม: แพรกษา (13 ก.พ. 59)

มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) และ Arnika ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ที่ ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์
(13 กุมภาพันธ์ 2559)

read more...

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลการวิจัย: โรงไฟฟ้าบ้านตาล จ.เชียงใหม่ (4 พ.ย. 58)

ภาพการลงพื้นที่เก็บข้อมูลการวิจัย: โรงไฟฟ้าบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์ (Karnt Thassanaphak)
(4 พฤศจิกายน 2558)

read more...

เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม: สมุทรสาคร (11 ก.พ. 59)

มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) และ Arnika ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์
(11 กุมภาพันธ์ 2559)

read more...

บ่อขยะแพรกษา (12 ก.ค. 58)

มูลนิธิบูรณะนิเวศลงพื้นที่บ่อขยะแพรกษา ซอยแพรกษา 8 หมู่ 4 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์
(12 กรกฎาคม 2558)

read more...

บ่อขยะแพรกษา (19 มี.ค. 57)

ภาพจากการลงพื้นที่สำรวจบ่อขยะแพรกษา, บางปู ในพื้นที่ หมู่ 4 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ซึ่งเกิดเหตุไหม้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2557 เป็นต้นมา และบ่อขยะอีก 2 แห่งที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง

ภาพโดย นิชา รักพานิชมณี
(19 มีนาคม 2557)

read more...