การลงพื้นที่เก็บข้อมูลการวิจัย: โรงไฟฟ้าบ้านตาล จ.เชียงใหม่ (4 พ.ย. 58)


ภาพการลงพื้นที่เก็บข้อมูลการวิจัย: โรงไฟฟ้าบ้านตาล

โรงไฟฟ้าบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์ (Karnt Thassanaphak)
(4 พฤศจิกายน 2558)