เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม: ปราจีนบุรี (18 ก.พ. 59)เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม: ปราจีนบุรี

มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) และ Arnika ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ที่ จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์
(18 กุมภาพันธ์ 2559)

 

หมายเหตุ: ลิขสิทธิ์ภาพทั้งหมดในอัลบั้มนี้เป็นของกานต์ ทัศนภักดิ์ (ติดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์: karnt19@gmail.com)