เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม: สมุทรสาคร (11 ก.พ. 59)


เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม: สมุทรสาคร

มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) และ Arnika ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์
(11 กุมภาพันธ์ 2559)

 

หมายเหตุ: ลิขสิทธิ์ภาพทั้งหมดในอัลบั้มนี้เป็นของกานต์ ทัศนภักดิ์ (ติดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์: karnt19@gmail.com)