เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม: ปราจีนบุรี - ฉะเชิงเทรา (19 ก.พ. 59)เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม: ปราจีนบุรี - ฉะเชิงเทรา

มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) และ Arnika ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ที่ จ.ปราจีนบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์
(19 กุมภาพันธ์ 2559)

 

หมายเหตุ: ลิขสิทธิ์ภาพทั้งหมดในอัลบั้มนี้เป็นของกานต์ ทัศนภักดิ์ (ติดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์: karnt19@gmail.com)