เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม: แพรกษา (13 ก.พ. 59)


เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม: แพรกษา

มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) และ Arnika ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ที่ ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์
(13 กุมภาพันธ์ 2559)

 

หมายเหตุ: ลิขสิทธิ์ภาพทั้งหมดในอัลบั้มนี้เป็นของกานต์ ทัศนภักดิ์ (ติดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์: karnt19@gmail.com)