การลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม "เหมืองทองคำ จ.เลย" (28 ส.ค. 61)


การลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม "เหมืองทองคำ จ.เลย" 

28 สิงหาคม 2561 อ.วังสะพุง จ.เลย

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์ (Karnt Thassanaphak)