แม่เมาะ: ผ้าป่าสืบชะตาผู้ป่วย (23 พ.ค. 47)แม่เมาะ: ผ้าป่าสืบชะตาผู้ป่วย

ภาพงานผ้าป่าสืบชะตาผู้ป่วยแม่เมาะ และภาพชุมชนในพื้นที่ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2547

ภาพโดย สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์
(23 พฤษภาคม 2547)

 

หมายเหตุ: ลิขสิทธิ์ภาพทั้งหมดในอัลบั้มนี้เป็นของสุกรานต์ โรจนไพรวงศ์