โคกสะอาด: เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม (26 มี.ค. 51)

โคกสะอาด: เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิบูรณะนิเวศลงพื้นที่ ต.โคกสะอาด  อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์  เพื่อเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมจากพื้นที่ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551

ภาพโดย สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์
(26 มีนาคม 2551) 

 

หมายเหตุ: ลิขสิทธิ์ภาพทั้งหมดในอัลบั้มนี้เป็นของสุกรานต์ โรจนไพรวงศ์