โคกสะอาด: หมู่บ้านแยกขยะ (3 - 4 มิ.ย. 50)

โคกสะอาด: หมู่บ้านแยกขยะ

มู
ลนิธิบูรณะนิเวศลงพื้นที่ ต.โคกสะอาด  อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ เพื่อเก็บข้อมูล เมื่อวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2550

ภาพโดย สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์
(3 - 4 มิถุนายน 2550)

 

หมายเหตุ: ลิขสิทธิ์ภาพทั้งหมดในอัลบั้มนี้เป็นของสุกรานต์ โรจนไพรวงศ์