แม่เมาะ: โรงไฟฟ้าและชุมชน (23 พ.ค. 47)


แม่เมาะ: โรงไฟฟ้าและชุมชน

ภาพโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ. ลำปาง และชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงพื้นที่ดังกล่าว

ภาพโดย สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์
(23 พฤษภาคม 2547)

 

หมายเหตุ: ลิขสิทธิ์ภาพทั้งหมดในอัลบั้มนี้เป็นของสุกรานต์ โรจนไพรวงศ์