มาบตาพุด: การกัดเซาะชายฝั่ง (25 ก.พ. 50)


มาบตาพุด: การกัดเซาะชายฝั่ง

ภาพการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณชายทะเลใกล้นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

ภาพโดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง
(25 กุมภาพันธ์ 2550)

 

หมายเหตุ: ลิขสิทธิ์ภาพทั้งหมดในอัลบั้มนี้เป็นของมูลนิธิบูรณะนิเวศ