โคกสะอาด: ธุรกิจคัดแยกขยะ (3 - 4 มิ.ย. 50)

โคกสะอาด: ธุรกิจคัดแยกขยะ

ภาพสถานประกอบการธุรกิจคัดแยกขยะในพื้นที่ ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ และพื้นที่ใกล้เคียง

ภาพโดย สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์
(3 - 4 มิถุนายน 2550)

 

หมายเหตุ: ลิขสิทธิ์ภาพทั้งหมดในอัลบั้มนี้เป็นของสุกรานต์ โรจนไพรวงศ์