โคกสะอาด: ภาพการเผาขยะที่เหลือจากการคัดแยก (26 มี.ค. 51)
โคกสะอาด: ภาพการเผาขยะที่เหลือจากการคัดแยก

ภาพการเผาขยะที่เหลือจากการคัดแยก และสภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง
ต.โคกสะอาด  อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551

ภาพโดย สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์
(26 มีนาคม 2551) 

 

หมายเหตุ: ลิขสิทธิ์ภาพทั้งหมดในอัลบั้มนี้เป็นของสุกรานต์ โรจนไพรวงศ์