ข่าว/บทความ


เปิดปมกฎหมาย..การขนย้ายกากแคดเมียม (ตอน 2-ความรับผิดชอบของผู้ก่อกำเนิดกาก) (20 เม.ย. 67)

รัฐบาลต้องบังคับใช้กฎหมายจริงจังในกรณีกากแคดเมียม และไม่ปล่อยคนทำผิดลอยนวล เพื่อสนับสนุนรัฐบาลในเรื่องนี้ มูลนิธิบูรณะนิเวศ จึงอาสาลุยทำการบ้านเบื้องต้นให้ โดยตอนที่สองนี้จะนำเสนอต่อในส่วนที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายของ “ผู้ก่อกำเนิด” 

read more...

ความจริงและข้อกฎหมายเรื่องสัญญาซื้อขายกากแคดเมียม (19 เม.ย. 67)

ในที่สุดข้อเท็จจริงก็เผยออกมาสู่สาธารณะแล้วว่า สัญญาระหว่าง บมจ. เบาด์ แอนด์ บียอนด์ฯ กับ บจ. เจ แอนด์ บีฯ เป็นเรื่องของการซื้อ-ขายกากแคดเมียม ทั้งสองบริษัทมิได้สัมพันธ์กันในลักษณะของผู้ว่าจ้างกับผู้รับกำจัดกากของเสียอันตรายแต่อย่างใด

read more...

เปิดปมกฎหมาย..การขนย้ายกากแคดเมียม (ตอน 1-การอนุญาตขนย้าย) (18 เม.ย. 67)

ที่ผ่านมา มูลนิธิบูรณะนิเวศเราย้ำตลอดว่า มาตรการเพียงแค่ขนย้ายกากแคดเมียมกลับไปบรรจุลงหลุมฝังกลบเดิมที่ จ. ตาก ไม่เพียงพอ เนื่องจากเรื่องนี้มีทั้งความไม่ชอบมาพากลมากมายหลายมิติ รวมทั้งยังก่อปัญหาต่อเนื่องและส่งผลกระทบตามมาอีกหลายๆ ด้าน

read more...

กรณีกากแคดเมียม รัฐเน้นเพียงขนกลับ แต่ทิ้งค้างปัญหาใหญ่อื่นๆ (17 เม.ย. 67)

เทศกาลสงกรานต์สิ้นสุดแล้ว พร้อมๆ กับความพยายามของภาครัฐที่จะปิดจบปัญหากากแคดเมียม ด้วยการนำเสนอแผนการขนกลับคืนหลุมฝังกลบของบริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ที่ จ. ตาก ทั้งๆ ที่ยังมีเรื่องและประเด็นค้างคาจำนวนมาก ซึ่งวันนี้จะยกมากล่าว 3 ประเด็น โดยแต่ละประเด็นเชื่อมโยงไปยังปัญหาอื่นๆ ด้วย

read more...

ภาคประชาสังคมชง คพ. ขับเคลื่อน PRTR อธิบดีขานรับเป็นแนวทางป้องกันปัญหาก่อนเกิด (16 เม.ย. 67)

เมื่อวันที่ 12 เมษายนที่ผ่านมา มูลนิธิบูรณะนิเวศและมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม ได้เข้าพบปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางและบทบาทของ คพ. ต่อร่างกฎหมาย PRTR ฉบับประชาชน ที่คาดหมายได้ว่าจะมีส่วนช่วยในการสร้างฐานข้อมูลมลพิษและการเข้าถึงข้อมูลจากภาคอุตสาหกรรม

read more...

“ผู้ก่อกำเนิด” กากแคดเมียม มีหน้าที่ตามกฎหมายมากกว่าการขนกลับ (11 เม.ย. 67)

เป็นข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้และรับรู้กันทั่วไปอยู่แล้วว่า บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) คือเจ้าของและผู้ก่อให้เกิด “กากแคดเมียมซอมบี้” อันตราย ปริมาณมากกว่า 13,800 ตัน ที่กำลังกระจายไปยังพื้นที่หลายจุด ใน จ. สมุทรสาคร ชลบุรี และล่าสุดนี้คือที่เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

read more...

เบาด์ แอนด์ บียอนด์ ขยับแจง ตลท. เล่นบทลอยตัว - พร้อมช่วยแก้ปัญหา (10 เม.ย. 67)

วันนี้ (10 เมษายน 2567) ปรากฏหนังสือเลขที่ BEYOND/BKK-BS046/2567 แจ้งไปยังกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระบุว่า บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความกังวลของสาธารณชนเกี่ยวกับเหตุการณ์การขนย้ายและจัดเก็บกากแคดเมียมที่เกิดขึ้น

read more...

มูลนิธิบูรณะนิเวศแถลงกรณีกากแคดเมียม เปิด 6 ข้อเท็จจริงพร้อมด้วยข้อสังเกตหลักๆ ที่สืบเนื่อง (9 เม.ย.67)

มูลนิธิบูรณะนิเวศแถลงวันนี้ (9 เม.ย.67) กรณีกากแคดเมียม เปิด 6 ข้อเท็จจริงที่สำคัญพร้อมด้วยข้อสังเกตหลักๆ ที่สืบเนื่อง จากนั้นมีข้อเสนอใน 2 มิติ ทั้งต่อกรณีเหตุการณ์ร้อนปัจจุบัน และข้อเสนอเชิงภาพรวมว่าด้วยระบบการจัดการควบคุมกากอุตสาหกรรมและแนวนโยบายที่เกี่ยวข้อง

read more...

ผลแท้จริงของการดำเนินการตามกฎหมาย จากความจริงที่ “คลองกิ่ว” ถึงกรณี “กากแคดเมียม” (8 เม.ย. 67)

ชวนย้อนดูผลลัพธ์ที่แท้จริงของการดำเนินการทุกอย่างตามกฎหมายและอำนาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานรัฐ ต่อกรณีการกระทำความผิด/ละเมิดกฎหมายของทุนจีนเจ้าของกิจการในอาณาจักรโรงงานรีไซเคิลเถื่อน ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 4 ต. คลองกิ่ว อ. บ้านบึง จ. ชลบุรี

read more...

“คลองกิ่ว” ถูกหยิบยกอภิปรายในสภาฯ ข้อเสนอกว้างไกล แต่กลับได้คำตอบเบาหวิว (7 เม.ย. 67)

คลี่ดูประเด็นอภิปรายของ สส. ชลบุรี พรรคก้าวไกล ที่หยิบยกกรณีรีไซเคิลอาบมลพิษ “คลองกิ่ว” มาอภิปรายซักถามและให้ข้อเสนอแนะรัฐบาล กลางที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อ 3 เมษายนที่ผ่านมา เทียบกับคำตอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

read more...