ข่าว/บทความ


เชิญชวนทุกคนร่วมลงชื่อสนับสนุนกฎหมาย PRTR รับรองสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน

ร่วมสนับสนุนร่างกฎหมาย PRTR ซึ่งจะกำหนดให้มีการรายงานการปล่อยหรือเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม และกำหนดให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ประชาชนเข้าถึงได้ 

read more...

IPEN SEA ชื่นชมชาว น้ำพุ จ. ราชบุรี หลัง EARTH จัด Toxic Tour พาเยือนชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษอุตสาหกรรม

(ึ7 ก.พ. 66) น้ำพุ, ราชบุรี - เครือข่ายกำจัดมลพิษระหว่างประเทศ เยือนพื้นที่ปนเปื้อนกากอุตสาหกรรม ต. น้ำพุ ชื่นชมการต่อสู้ของชุมชน ชี้ผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้จ่าย

read more...

EARTH ร่วมกับ มพบ. EcoWaste และ IPENSEA ยื่นหนังสือ อย. ไทย เรียกร้องแก้ปัญหาสารปรอทในเครื่องสำอาง อย่างรอบด้านจริงจัง

(6 ก.พ. 2566) นนทบุรี - มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH), มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.), EcoWaste Coalition, IPEN-SEA เข้าพบเพื่อยื่นข้อเรียกร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย (อย.) ที่กระทรวงสาธารณสุข ขอให้ดำเนินการกำกับดูแลอย่างเข้มงวด หยุดการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องสำอางที่ผิดกฎหมายซึ่งเต็มไปด้วยสารปรอทโดยทันที

read more...

กรอ.-คพ. รับปากจะลุยขจัดมลพิษ-ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ต. น้ำพุ สร้าง “ราชบุรีโมเดล”

(25 ม.ค. 66) อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ร่วมติดตามความคืบหน้าขนย้ายกากของเสียอุตสาหกรรม ในโรงงานของบริษัทแวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด จ. ราชบุรี

read more...

รายงานพิเศษ: สองปีคดีน้ำพุ ชัยชนะที่ไปไม่ถึงไหน และการฟื้นฟูที่ดูริบหรี่ สาเหตุและทางออกที่พอมีอยู่

รายงานพิเศษวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ผ่านกรณีพื้นที่ ต. น้ำพุ ที่ฟ้องชนะโรงงานรีไซเคิล บ. แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด เมื่อปี 2563 แต่ผ่านไปสองปี ยังไม่มีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา

read more...

หน่วยงานรัฐ-ท้องถิ่น-ประชาชน ร่วมประชุมแก้ปัญหามลพิษปนเปื้อนบ้านหนองพะวา จ. ระยอง

(19 ม.ค. 66) หนองพะวา, ระยอง: อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งหน่วยงานท้องถิ่น ตัวแทนภาคเอกชน  กลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และภาคประชาสังคมร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหากากอุตสาหกรรมตกค้างในโรงงานของบริษัทวิน โพรเสส จำกัด

read more...

ทีมวิจัยไทย-เช็ก พบสารมลพิษตกค้างยาวนาน (POPs) รอบโรงงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ จ. ฉะเชิงเทรา และจุดลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม จ. ปราจีนบุรี

(15 ธ.ค. 65) มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) และสมาคมอาร์นิก้า (Arnika Association) แถลงผลการศึกษาที่ตรวจพบสารมลพิษตกค้างยาวนานหรือสาร POPs (Persistent Organic Pollutants) หลายชนิดในพื้นที่รอบโรงงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ ต. เขาหินซ้อน อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา และบริเวณพื้นที่จุดลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมใน ต. หาดนางแก้ว อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี กระตุ้นรัฐบาลไทยต้องปรับปรุงระบบการจัดการของเสียที่เป็นอันตราย เร่งปฏิบัติตามพันธกิจของอนุสัญญาสตอกโฮล์ม โดยสนับสนุนร่างกฎหมาย PRTR ของภาคประชาชน

read more...

ความจริงและความมืดบอด – ปัญหาการจัดการกากอุตสาหกรรมในประเทศไทย

บทความว่าด้วยปัญหาการจัดการกากอุตสาหกรรมในประเทศไทย

read more...

เพลิงไหม้โรงงานรีไซเคิลเขาหินซ้อน – สื่อท้องถิ่นชี้พิรุธ "ห้ามรถดับเพลิงเข้า" ชาวบ้านระบุก่อมลพิษมานาน (17 เม.ย. 64)

กองบรรณาธิการมูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH), 17 เมษายน 2564
สำนักข่าวท้องถิ่นชี้ เหตุเพลิงไหม้โรงงานรีไซเคิลเขาหินซ้อน วานนี้ (16 เม.ย. 64) พบพิรุธห้ามรถดับเพลิงเข้า ขอดับเพลิงเอง ด้านประชาชนในพื้นที่ระบุ ทนกลิ่นเหม็น-ฝุ่น-น้ำเสียมานาน

read more...

เพลิงไหม้โรงงานรีไซเคิลเขาหินซ้อน – สื่อท้องถิ่นชี้พิรุธ "ห้ามรถดับเพลิงเข้า" ชาวบ้านระบุก่อมลพิษมานาน (17 เม.ย. 64)

กองบรรณาธิการมูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH), 17 เมษายน 2564
สำนักข่าวท้องถิ่นชี้ เหตุเพลิงไหม้โรงงานรีไซเคิลเขาหินซ้อน วานนี้ (16 เม.ย. 64) พบพิรุธห้ามรถดับเพลิงเข้า ขอดับเพลิงเอง ด้านประชาชนในพื้นที่ระบุ ทนกลิ่นเหม็น-ฝุ่น-น้ำเสียมานาน

read more...