เส้นทางสร้างมลพิษที่ “เอกอุทัยกลางดง” (5 มิ.ย. 67)