มูลนิธิบูรณะนิเวศ
 
สิทธิการเข้าถึงข้อมูลมลพิษ (PRTR)
วิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง
ขยะอุตสาหกรรมและสารเคมีอันตราย
มาบตาพุดศึกษา
สารเคมีในวงจรผลิตภัณฑ์
พื้นที่มลพิษ
ภาคธุรกิจและความรับผิดชอบ
ข้อมูลนโยบายและกฎหมาย
มัลติมีเดีย/Multimedia
กิจกรรมและสัมมนาเอกสาร/ข้อมูลเผยแพร่

เอกสารประกอบการนำเสนอผลการศึกษาและสัมมนาวิชาการ: "ธุรกิจขยะข้ามพรมแดนฯ" (29 ต.ค. 62)

เอกสารประกอบ การนำเสนอผลการศึกษาและสัมมนาวิชาการ: "ธุรกิจขยะข้ามพรมแดน: สถานการณ์ประเทศไทย"
จัดโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ
(29 ตุลาคม 2562) 

อ่านต่อ...

เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ: "การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษ: จากกรณีเหมืองทองคำ จังหวัดเลยฯ" (4 ต.ค. 62)

เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษ: จากกรณีเหมืองทองคำ จังหวัดเลย สู่ข้อพิจารณาทางนโยบายการบริหารจัดการแร่ของไทย"
(4 ตุลาคม 2562)

อ่านต่อ...

หนังสือ: "ห้วยน้ำพุ" (พิมพ์ครั้งแรก: เมษายน 2561)

บทบันทึกกรณีพิพาทด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม ระหว่างชาว ต.น้ำพุ อ.เมือง และ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี กับโรงงานรีไซเคิลและฝังกลบของเสีย
บรรณาธิการ: เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง และกานต์ ทัศนภักดิ์

(พิมพ์ครั้งแรก: เมษายน 2561)

อ่านต่อ...

ชุดนิทรรศการ: "ขยะในท้องทะเลและมหาสมุทร" (ม.ค. 62)

โดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ  (EARTH)
(มกราคม 2562)

อ่านต่อ...

ชุดนิทรรศการ: "ขยะพลาสติก" (ม.ค. 62)

โดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ  (EARTH)
(มกราคม 2562)

อ่านต่อ...

ชุดนิทรรศการ: "ของเสียเหลือศูนย์" (ม.ค. 62)

โดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)
(มกราคม 2562)

อ่านต่อ...

Ecological Alert and Recovery - Thailand (EARTH) | June 2019

Co-Authors: Tanya Lee Roberts-Davis & Penchom Saetang
(๋June, 2019)

อ่านต่อ...

รายงานการศึกษาการนำเข้าขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ระหว่างปี 2557-2561 (มิ.ย. 62)

รายงานการศึกษาการนำเข้าขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ระหว่างปี 2557-2561
โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ
(มิถุนายน 2562)

อ่านต่อ...

หนังสือ: ปรอทในปลา ในพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย 2559 – 2560 (พิมพ์ครั้งแรก 2561)

ปรอทในปลา ในพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย (2559 – 2560)
โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ และสมาคมอาร์นิกา (Arnika Association) สาธารณรัฐเช็ก

คณะผู้วิจัย: Vaclav Mach, Marek Sir, Martin Bystriansky, Jindrich Petrlik, Jitka Strakova, อัครพล ตีบไธสง, อัฏฐพร ฤทธิชาติ, เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง, นิชา รักพานิชมณี
ผู้เขียน: Ing. Jana Tremlova, Ph.D.
แปลและเรียบเรียง: อัครพล ตีบไธสง และอัฏฐพร ฤทธิชาติ

(พิมพ์ครั้งแรก 2561)

อ่านต่อ...

หนังสือ: สารมลพิษตกค้างยาวนานในพื้นที่มลพิษของไทย (พิมพ์ครั้งแรก 2561)

รายงานการศึกษาสารมลพิษตกค้างยาวนานในพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม 4 จังหวัด: เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง, อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร, ตำบลท่าตูม จังหวัดปราจีนบุรี, และอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ และสมาคมอาร์นิกา (Arnika Association) สาธารณรัฐเช็ก 
คณะผู้วิจัย: Václav Mach, Ph.D., RNDr. Jindrich Petrlik, อัครพล ตีบไธสง, อัฏฐพร ฤทธิชาติ, นิชา รักพานิชมณี  
ผู้เขียน: Václav Mach, Ph.D.
แปลและเรียบเรียง: อัฏฐพร ฤทธิชาติ

(พิมพ์ครั้งแรก 2561)

อ่านต่อ...

หนังสือ: ไข่ไก่ ตัวชี้วัดการปนเปื้อนสารมลพิษตกค้างยาวนาน (POPs) ในสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (พิมพ์ครั้งแรก 2561)

ไข่ไก่ ตัวชี้วัดการปนเปื้อนสารมลพิษตกค้างยาวนาน (POPs) ในสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (Chicken eggs as an indicator of POPs pollution in Thailand)
โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ และสมาคมอาร์นิกา (Arnika Association) สาธารณรัฐเช็ก
คณะผู้วิจัย: Ph.D., RNDr. Jindrich Petrlik, Václav Mach, อัฏฐพร ฤทธิชาติ, นิชา รักพานิชมณี, อัครพล ตีบไธสง
ผู้เขียน: RNDr. Jindrich Petrlik 
แปลและเรียบเรียง: อัครพล ตีบไธสง และอัฏฐพร ฤทธิชาติ

(พิมพ์ครั้งแรก 2561)

อ่านต่อ...

หนังสือ: ผลกระทบของโลหะหนัก ในพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมฯ (พิมพ์ครั้งแรก 2561)

รายงานผลการศึกษาโลหะหนักในตะกอนดินในพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม 8 จังหวัดของประเทศไทย โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ และสมาคมอาร์นิกา (Arnika Association) สาธารณรัฐเช็ก
คณะผู้วิจัย: Vaclav Mach, Marek Sir, Martin Bystriansky, Jindrich Petrlik, Jitka Strakova, อัครพล ตีบไธสง, อัฏฐพร ฤทธิชาติ, เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง, นิชา รักพานิชมณี
ผู้เขียน: Vaclav Mach, Marek Sir, อัครพล ตีบไธสง, อัฏฐพร ฤทธิชาติ
แปลและเรียบเรียง: อัครพล ตีบไธสง และอัฏฐพร ฤทธิชาติ

(พิมพ์ครั้งแรก 2561)

อ่านต่อ...

หนังสือ: อะไรอยู่ในถ่านหิน? (2561)

ฐิตินันท์ ศรีสถิต: เขียน
กานต์ ทัศนภักดิ์: บรรณาธิการ

อ่านต่อ...
ดูเอกสาร/ข้อมูลเผยแพร่ทั้งหมด

ข่าว/บทความ

ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอผลการศึกษาและสัมมนาวิชาการ "ธุรกิจขยะข้ามพรมแดน: สถานการณ์ประเทศไทย" (29 ต.ต. 62)

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562  เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ห้องทิพวรรณบอลรูม (Tippawan Ballroom) โรงแรมริชมอนด์, นนทบุรี

จัดโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ

อ่านต่อ...

มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) เปิดรับเจ้าหน้าที่ประจำ 2 ตำแหน่ง (ตุลาคม 2562)

เจ้าหน้าที่เทคนิคและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่ข้อมูลและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  1 อัตรา

อ่านต่อ...

ขอเชิญร่วมการสัมมนาวิชาการ: "การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษ: จากกรณีเหมืองทองคำ จังหวัดเลย สู่ข้อพิจารณาทางนโยบายการบริหารจัดการแร่ของไทย" 4 ต.ค. 62 (1 ต.ค. 62)

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 2 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ร่วมจัดโดย เครือข่ายภาคประชาสังคมด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (คสสส.) โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่ มูลนิธิบูรณะนิเวศ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน สถาบันพัฒนาระบบประเมินผลกระทบโดยชุมชน

อ่านต่อ...

หมอกควันไฟป่าเกาะสุมาตรา ดันค่าฝุ่น PM2.5 "หาดใหญ่" พุ่งสูงสุดรอบ 3 ปี (19 ก.ย. 62)

Thai PBS 19 กันยายน 2562
สถานการณ์หมอกควันจากไฟไหม้ป่าบนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ที่ปกคลุมในหลายพื้นที่ของภาคใต้ยังคงวิกฤต โดยเฉพาะที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน รายชั่วโมง พุ่งสูงถึง 230 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งรุนแรงที่สุดในรอบ 3 ปี

 

อ่านต่อ...

คกก.วัตถุอันตราย ให้เวลา ก.เกษตรฯ 60 วันหาสารทดแทน (18 ก.ย. 62)

Thai PBS 18 กันยายน 2562
คณะกรรมการวัตถุอันตราย ยืนยันพร้อมยกเลิกสารเคมีเกษตร ภายใต้เงื่อนไข มีสารทดแทน ไม่ส่งผลกระทบเกษตรกรทั้งราคา และความเป็นพิษ มอบกระทรวงเกษตรฯ หาสารทดแทนใน 60 วัน หลังยังร้คำตอบ พร้อมทำความเข้าใจ 4 ภาคส่วนถึงปัญหาและผลกระทบ

 

อ่านต่อ...

สิงคโปร์พบมลพิษอากาศพุ่งเกินมาตรฐานจากควันไฟป่าอินโดฯ (18 ก.ย. 62)

PPTV 18 กันยายน 2562
ผู้นำอินโดนีเซียลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าใกล้ชิด ขณะที่สถานการณ์หมอกควันยังย่ำแย่ ค่ามลพิษในอากาศของสิงคโปร์พุ่งแตะระดับเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเริ่มกระทบการเดินทางของนักท่องเที่ยวในมาเลเซีย

 

อ่านต่อ...

คนอีสานขอตั้ง กมธ.สอบการทำ EIA โรงงานน้ำตาล-โรงไฟฟ้าชีวมวล 5 แห่งในอีสาน (18 ก.ย. 62)

ประชาไท 18 กันยายน 2562
ตัวแทนคณะกรรมการประชาชนคัดค้านโรงงานอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลน้ำตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวลภาคอีสาน (คปน.) พร้อมกลุ่มประชาชนหลายจังหวัด เดินทางมายื่นหนังสือต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเรียดร้องให้คณะกรรมาธิการด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญตรวจสอบกระบวนการจัดทำ EIA โครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวล ในภาคอีสานที่มีแผนก่อสร้างทั้งหมด 29 แห่ง ซึ่งเกิดขึ้นแล้ว 5 แห่ง

อ่านต่อ...

จี้ ทม.เพชรบูรณ์ เร่งแก้น้ำเสียจากบ่อขยะ (18 ก.ย. 62)

INN 18 กันยายน 2562
ชาวบ้านจี้ ทม. เพชรบูรณ์เร่งแก้น้ำเสียจากบ่อขยะไหลเข้าพื้นที่การเกษตร-แหล่งน้ำ

อ่านต่อ...

รายงานพิเศษ: หนุนปลูกพืชผสมผสานปลอดสารพิษ ทางรอดสมาชิกสหกรณ์การเกษตรห้วยคต (18 ก.ย. 62)

แนวหน้าออนไลน์ 18 กันยายน 2562
สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด สหกรณ์ขนาดใหญ่ในอำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี เป็นอีกหนึ่งสหกรณ์ ที่นำพาเหล่าสมาชิกข้ามพ้นวิกฤติราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ โดยการส่งเสริมให้สมาชิกทำเกษตรผสมผสานที่ปลอดภัย ไร้สารเสริมจากการปลูกสับปะรดและข้าวโพดหวานที่ปลูกกันมานาน เพื่อเป็นทางเลือก ทางรอดจากปัญหาภัยแล้ง และปัญหาด้านราคาผลผลิตตกต่ำ

อ่านต่อ...

ผ่าโมเดล "โรงไฟฟ้าชุมชน" เงินลงทุนสะพัด 5 แสนล. (18 ก.ย. 62)

ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ 18 กันยายน 2562
ทีมที่ปรึกษา “สนธิรัตน์” เผยได้รูปแบบโมเดลโรงไฟฟ้าชุมชนแล้ว ชี้ศักยภาพสายส่งรองรับได้ 4.1 พันเมกะวัตต์ สร้างโรงไฟฟ้าทั้งชีวมวลและก๊าซชีวภาพได้ 1,563 แห่ง เงินลงทุนกว่า 5 แสนล้านบาท สร้างรายได้เกษตรกรปลูกพืชพลังงานปีละกว่า 1 แสนบาทต่อครัวเรือน เล็งชงกพช.ไฟเขียวต.ค.นี้

 

อ่านต่อ...

ชาวบ้านร้อง! โรงงานปล่อยน้ำเสียกว่า 5 ปี ไร้หน่วยงานเข้าช่วย (17 ก.ย. 62)

Nation TV 17 กันยายน 2562
ชาวบ้านหลายตำบลอำเภอเชียงคำรวมตัวร้องโรงงาน หลังปล่อยน้ำเสียเน่าเหม็นมากว่า 5ปี ไรงี่แววหน่วยงานใดเข้าทำการช่วยเหลือ สุดท้ายส่งผลเสียสุขภาพต่อชาวบ้านถ้วนหน้า

อ่านต่อ...

ยึดสิบล้อ ลักลอบขนถังสารเคมีมากำจัดที่ราชบุรี (17 ก.ย. 62)

MGR Online 17 กันยายน 2562
ยึดรถบรรทุก 10 ล้อ ลักลอบขนถังสารเคมีภายในมีสารเคมีที่เข้าข่ายเป็นสารอันตรายมากำจัดที่ราชบุรี

อ่านต่อ...

ชวพม.สรุปโมเดลโรงไฟฟ้าชุมชน ชุมชนมีรายได้เพิ่ม แต่ผู้ใช้ไฟต้องยอมรับค่าไฟแพงขึ้น (17 ก.ย. 62)

energynews 17 กันยายน 2562
ชวพม. ระดมความเห็นเอกชน ตัวแทนวิสาหกิจชุมชน เกี่ยวกับโมเดลโรงไฟฟ้าชุมชน ที่ชุมชนจะได้ประโยชน์ เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพิจารณา โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เผยมีศักยภาพสายส่งเพียงพอรองรับโรงไฟฟ้าชุมชน ขนาดต่างๆ ได้กว่า 4,000 เมกะวัตต์ทั่วประเทศ แต่ศักยภาพของเชื้อเพลิงชีวมวลและชีวภาพอาจมีผลิตไฟฟ้าได้ไม่เกิน 800 เมกะวัตต์  แนะรัฐมนตรี 3 กระทรวง ทั้งพลังงาน เกษตร มหาดไทย จับมือผลักดันโครงการให้เป็นรูปธรรม

อ่านต่อ...

"ไทยแพน" เผยมีกลุ่มทุนเสนอจ่ายเงิน 9 หลักเลิกแบนพาราควอต (17 ก.ย. 62)

Thai PBS 17 กันยายน 2562
ผู้ประสานงานเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เปิดเผยว่ามีกลุ่มทุนเสนอเงินหลักร้อยล้านบาทให้ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ยุติบทบาทการแบนสารเคมีพาราควอต สะท้อนมูลค่าสารเคมีในตลาดสูง

 

อ่านต่อ...

คนกรุงฯรู้ยัง! ราชกิจจาประกาศแล้วติดดาบผู้ว่าฯ กทม. เก็บค่าบำบัดน้ำเสีย (17 ก.ย. 62)

ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ 17 กันยายน 2562
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 233 ง แก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย  โดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครใหม่นี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

อ่านต่อ...
ดูข่าว/บทความทั้งหมด

225391