มูลนิธิบูรณะนิเวศ
 
สิทธิการเข้าถึงข้อมูลมลพิษ (PRTR)
วิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง
ขยะอุตสาหกรรมและสารเคมีอันตราย
มาบตาพุดศึกษา
สารเคมีในวงจรผลิตภัณฑ์
พื้นที่มลพิษ
ภาคธุรกิจและความรับผิดชอบ
ข้อมูลนโยบายและกฎหมาย
มัลติมีเดีย/Multimedia
กิจกรรมและสัมมนาเอกสาร/ข้อมูลเผยแพร่

หนังสือ: "ห้วยน้ำพุ" (พิมพ์ครั้งแรก: เมษายน 2561)

บทบันทึกกรณีพิพาทด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม ระหว่างชาว ต.น้ำพุ อ.เมือง และ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี กับโรงงานรีไซเคิลและฝังกลบของเสีย
บรรณาธิการ: เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง และกานต์ ทัศนภักดิ์

(พิมพ์ครั้งแรก: เมษายน 2561)

อ่านต่อ...

ชุดนิทรรศการ: "ขยะในท้องทะเลและมหาสมุทร" (ม.ค. 62)

โดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ  (EARTH)
(มกราคม 2562)

อ่านต่อ...

ชุดนิทรรศการ: "ขยะพลาสติก" (ม.ค. 62)

โดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ  (EARTH)
(มกราคม 2562)

อ่านต่อ...

ชุดนิทรรศการ: "ของเสียเหลือศูนย์" (ม.ค. 62)

โดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)
(มกราคม 2562)

อ่านต่อ...

Ecological Alert and Recovery - Thailand (EARTH) | June 2019

Co-Authors: Tanya Lee Roberts-Davis & Penchom Saetang
(๋June, 2019)

อ่านต่อ...

รายงานการศึกษาการนำเข้าขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ระหว่างปี 2557-2561 (มิ.ย. 62)

รายงานการศึกษาการนำเข้าขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ระหว่างปี 2557-2561
โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ
(มิถุนายน 2562)

อ่านต่อ...

หนังสือ: ปรอทในปลา ในพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย 2559 – 2560 (พิมพ์ครั้งแรก 2561)

ปรอทในปลา ในพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย (2559 – 2560)
โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ และสมาคมอาร์นิกา (Arnika Association) สาธารณรัฐเช็ก

คณะผู้วิจัย: Vaclav Mach, Marek Sir, Martin Bystriansky, Jindrich Petrlik, Jitka Strakova, อัครพล ตีบไธสง, อัฏฐพร ฤทธิชาติ, เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง, นิชา รักพานิชมณี
ผู้เขียน: Ing. Jana Tremlova, Ph.D.
แปลและเรียบเรียง: อัครพล ตีบไธสง และอัฏฐพร ฤทธิชาติ

(พิมพ์ครั้งแรก 2561)

อ่านต่อ...

หนังสือ: สารมลพิษตกค้างยาวนานในพื้นที่มลพิษของไทย (พิมพ์ครั้งแรก 2561)

รายงานการศึกษาสารมลพิษตกค้างยาวนานในพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม 4 จังหวัด: เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง, อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร, ตำบลท่าตูม จังหวัดปราจีนบุรี, และอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ และสมาคมอาร์นิกา (Arnika Association) สาธารณรัฐเช็ก 
คณะผู้วิจัย: Václav Mach, Ph.D., RNDr. Jindrich Petrlik, อัครพล ตีบไธสง, อัฏฐพร ฤทธิชาติ, นิชา รักพานิชมณี  
ผู้เขียน: Václav Mach, Ph.D.
แปลและเรียบเรียง: อัฏฐพร ฤทธิชาติ

(พิมพ์ครั้งแรก 2561)

อ่านต่อ...

หนังสือ: ไข่ไก่ ตัวชี้วัดการปนเปื้อนสารมลพิษตกค้างยาวนาน (POPs) ในสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (พิมพ์ครั้งแรก 2561)

ไข่ไก่ ตัวชี้วัดการปนเปื้อนสารมลพิษตกค้างยาวนาน (POPs) ในสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (Chicken eggs as an indicator of POPs pollution in Thailand)
โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ และสมาคมอาร์นิกา (Arnika Association) สาธารณรัฐเช็ก
คณะผู้วิจัย: Ph.D., RNDr. Jindrich Petrlik, Václav Mach, อัฏฐพร ฤทธิชาติ, นิชา รักพานิชมณี, อัครพล ตีบไธสง
ผู้เขียน: RNDr. Jindrich Petrlik 
แปลและเรียบเรียง: อัครพล ตีบไธสง และอัฏฐพร ฤทธิชาติ

(พิมพ์ครั้งแรก 2561)

อ่านต่อ...

หนังสือ: ผลกระทบของโลหะหนัก ในพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมฯ (พิมพ์ครั้งแรก 2561)

รายงานผลการศึกษาโลหะหนักในตะกอนดินในพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม 8 จังหวัดของประเทศไทย โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ และสมาคมอาร์นิกา (Arnika Association) สาธารณรัฐเช็ก
คณะผู้วิจัย: Vaclav Mach, Marek Sir, Martin Bystriansky, Jindrich Petrlik, Jitka Strakova, อัครพล ตีบไธสง, อัฏฐพร ฤทธิชาติ, เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง, นิชา รักพานิชมณี
ผู้เขียน: Vaclav Mach, Marek Sir, อัครพล ตีบไธสง, อัฏฐพร ฤทธิชาติ
แปลและเรียบเรียง: อัครพล ตีบไธสง และอัฏฐพร ฤทธิชาติ

(พิมพ์ครั้งแรก 2561)

อ่านต่อ...

หนังสือ: อะไรอยู่ในถ่านหิน? (2561)

ฐิตินันท์ ศรีสถิต: เขียน
กานต์ ทัศนภักดิ์: บรรณาธิการ

อ่านต่อ...

เอกสารประกอบและไฟล์นำเสนอ: เปิดปูมกรณีการนำเข้า "ขยะพิษ" (21 มิ.ย. 61)

เอกสารประกอบและไฟล์นำเสนอในการแถลงข่าว เปิดปูมกรณีการนำเข้า "ขยะพิษ"
โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ ร่วมกับประชาชนผู้เดือดร้อน 7 จังหวัด 
(21 มิถุนายน 2561)

อ่านต่อ...

เอกสารประกอบการบรรยาย "โครงการเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชนเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและปกป้องตนเอง" (2560)

จัดโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ  ร่วมกับ "กลุ่มเพื่อน SALG เพื่อสังคม"
(26 มีนาคม 2560  และ 9 เมษายน 2560)

อ่านต่อ...
ดูเอกสาร/ข้อมูลเผยแพร่ทั้งหมด

ข่าว/บทความ

อุตฯเข้มแผนคุมมลพิษอีอีซี (15 พ.ค. 62)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 15 พฤษภาคม 2562
อุตสาหกรรมเป้าหมายจะมาลงทุนในอีอีซีอีกมาก จึงต้องเตรียมมาตรการรับมือปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น

อ่านต่อ...

ทุบสถิติ! "ขยะพลาสติก" จมจุดลึกสุดก้นสมุทรมาเรียนา 11 กม. (15 พ.ค. 62)

Thai PBS 15 พฤษภาคม 2562
นักสำรวจชาวอเมริกันผู้ทำสถิติขับเรือดำน้ำลงจุดลึกที่สุดเกือบ 11 กิโลเมตรผงะ พบขยะพลาสติกจมอยู่ก้นทะเล

อ่านต่อ...

แคลิฟอร์เนียแบนสารยาฆ่าแมลงที่ทำลายสมองเด็ก สวนทางนโยบาย 'ทรัมป์' (15 พ.ค. 62)

ประชาไท 15 พฤษภาคม 2562
รัฐแคลิฟอร์เนียสั่งห้ามไม่ให้ใช้ยากำจัดศัตรูพืชคลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) หลังผลวิจัยชี้ มีส่วนในการสร้างความเสียหายต่อสมองในเด็ก คำสั่งที่สวนทางนโยบายโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้สั่งปลดการแบนก่อนหน้านี้ถือเป็นหนึ่งในชัยชนะครั้งใหญ่อีกครั้งของผู้รณรงค์ด้านสาธารณสุขที่เรียกร้องให้ต่อต้านการใช้สารเคมีเป็นพิษในอุตสาหกรรมการเกษตรมานาน

อ่านต่อ...

ชาวระยองร้องโรงงานหลอมอลูมิเนียมกลางหมู่บ้าน ส่งกลิ่นเหม็น-หวั่นเป็นอันตราย (14 พ.ค. 62)

TV8 14 พฤษภาคม 2562
ประชาชนทนไม่ไหว โรงงานหลอมอลูมิเนียมกลางหมู่บ้าน ส่งกลิ่นเหม็น หวั่นเป็นอันตราย ทั้งที่ สำนักงานอุตสาหกรรม สั่งให้หยุดประกอบกิจการมาตลอด แต่ยังเปิดทำได้ และ ขยายกำลังผลิต ชาวบ้านล่ารายชื่อเตรียมฟ้องศาลปกครอง

อ่านต่อ...

จนท.ลงพื้นที่พิสูจน์เหมืองหินแกรนิต ชาวบ้านร้องรถบรรทุกวิ่งผ่ากลาง-ก่อฝุ่นละออง (14 พ.ค. 62)

ข่าวสดออนไลน์ 14 พฤษภาคม 2562
จนท. ลงพื้นที่พิสูจน์เหมืองหินแกรนิตทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังชาวบ้านร้องรถบรรทุกวิ่งผ่ากลาง-ก่อฝุ่นละออง

อ่านต่อ...

จี้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจ.ระยอง ตรวจสอบโรงงานส่งกลิ่นเหม็น ที่ หนองละลอก (14 พ.ค. 62)

MGR Online 14 พฤษภาคม 2562
รองประธาน​ ทสม.จังหวัดระยอง ล่ารายชื่อชาวบ้านหนองละลอก​ อ.บ้านค่าย​ ยื่นหนังสือต่อ​ ผอ.ทสจ.ระยอง​ ให้ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบโรงงานปล่อยกลิ่นเหม็นซ้ำซาก ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน​

อ่านต่อ...

กทม.ลอกคลอง-ตั้งเครื่องสูบน้ำ รับมือฝนตกน้ำท่วม (14 พ.ค. 62)

PPTV 14 พฤษภาคม 2562
ผู้ว่าฯ กทม. เตรียมพร้อมรับมือฝนตก ขุดลอกคลอง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะลงท่อระบายน้ำ

อ่านต่อ...

ครม. เคาะเว้นภาษีกำไรขายคาร์บอนเครดิตลดก๊าซเรือนกระจก (14 พ.ค. 62)

ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ 14 พฤษภาคม 2562
ครม. เคาะ "เว้นภาษี" เอกชนร่วมโครงการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรจากการขายคาร์บอนเครดิต 3 รอบปีบัญชี

อ่านต่อ...

1 ต.ค. นี้ กทม.เริ่มเก็บค่าขยะบ้านละ 80 บาทต่อเดือน (13 พ.ค. 62)

Thai PBS 13 พฤษภาคม 2562
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป กรุงเทพมหานครจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในอัตราใหม่ 80 บาทต่อเดือน จากเดิมที่จัดเก็บเฉพาะค่าเก็บขน 20 บาทต่อเดือน

อ่านต่อ...

อบต. เชิงทะเล เตรียมแก้น้ำเสีย "คลองบางเทา" จ.ภูเก็ต (12 พ.ค. 62)

Thai PBS 12  พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่เตรียมใช้กระสอบทรายทำเขื่อนปิดกั้นน้ำเสียบริเวณสะพานคลองบางเทา จ.ภูเก็ต เพื่อไม่ให้ไหลลงไปในทะเล พร้อมเติมโอโซนลงไปในน้ำ และผันน้ำเข้าสู่บ่อสูบเพื่อทำการบำบัด หลังสื่อสังคมออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์ภาพน้ำเน่าเสียในลำคลองบดังกล่าว

อ่านต่อ...

กทม. จัดรณรงค์หยุดหมอกควันอากาศพิษในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5-7 มิ.ย.นี้ (11 พ.ค. 62)

ไทยรัฐออนไลน์ 11 พฤษภาคม 2562
กทม. ประชุมเตรียมการจัดโครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day 2019) ตามที่สหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 5 มิ.ย.ของทุกปีเป็น "วันสิ่งแวดล้อมโลก"

อ่านต่อ...
ดูข่าว/บทความทั้งหมด

216722