มูลนิธิบูรณะนิเวศ
 
สิทธิการเข้าถึงข้อมูลมลพิษ (PRTR)
วิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง
ขยะอุตสาหกรรมและสารเคมีอันตราย
มาบตาพุดศึกษา
สารเคมีในวงจรผลิตภัณฑ์
พื้นที่มลพิษ
ภาคธุรกิจและความรับผิดชอบ
ข้อมูลนโยบายและกฎหมาย
มัลติมีเดีย/Multimedia
กิจกรรมและสัมมนา
สมุทรสาครสีเขียวเอกสาร/ข้อมูลเผยแพร่

รายงาน: แนวทางการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม กรณีตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ (2552)

รายงานการศึกษาเชิงปฏิบัติการเบื้องต้นเพื่อศึกษาผลกระทบและแสวงหาแนวทางการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม
กรณีตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

(2552)

อ่านต่อ...

เอกสารประกอบการนำเสนอผลการศึกษาและสัมมนาวิชาการ: "ธุรกิจขยะข้ามพรมแดนฯ" (29 ต.ค. 62)

เอกสารประกอบ การนำเสนอผลการศึกษาและสัมมนาวิชาการ: "ธุรกิจขยะข้ามพรมแดน: สถานการณ์ประเทศไทย"
จัดโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ
(29 ตุลาคม 2562) 

อ่านต่อ...

เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ: "การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษ: จากกรณีเหมืองทองคำ จังหวัดเลยฯ" (4 ต.ค. 62)

เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษ: จากกรณีเหมืองทองคำ จังหวัดเลย สู่ข้อพิจารณาทางนโยบายการบริหารจัดการแร่ของไทย"
(4 ตุลาคม 2562)

อ่านต่อ...

หนังสือ: "ห้วยน้ำพุ" (พิมพ์ครั้งแรก: เมษายน 2561)

บทบันทึกกรณีพิพาทด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม ระหว่างชาว ต.น้ำพุ อ.เมือง และ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี กับโรงงานรีไซเคิลและฝังกลบของเสีย
บรรณาธิการ: เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง และกานต์ ทัศนภักดิ์

(พิมพ์ครั้งแรก: เมษายน 2561)

อ่านต่อ...

ชุดนิทรรศการ: "ขยะในท้องทะเลและมหาสมุทร" (ม.ค. 62)

โดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ  (EARTH)
(มกราคม 2562)

อ่านต่อ...

ชุดนิทรรศการ: "ขยะพลาสติก" (ม.ค. 62)

โดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ  (EARTH)
(มกราคม 2562)

อ่านต่อ...

ชุดนิทรรศการ: "ของเสียเหลือศูนย์" (ม.ค. 62)

โดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)
(มกราคม 2562)

อ่านต่อ...

Ecological Alert and Recovery - Thailand (EARTH) | June 2019

Co-Authors: Tanya Lee Roberts-Davis & Penchom Saetang
(๋June, 2019)

อ่านต่อ...

รายงานการศึกษาการนำเข้าขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ระหว่างปี 2557-2561 (มิ.ย. 62)

รายงานการศึกษาการนำเข้าขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ระหว่างปี 2557-2561
โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ
(มิถุนายน 2562)

อ่านต่อ...

หนังสือ: ปรอทในปลา ในพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย 2559 – 2560 (พิมพ์ครั้งแรก 2561)

ปรอทในปลา ในพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย (2559 – 2560)
โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ และสมาคมอาร์นิกา (Arnika Association) สาธารณรัฐเช็ก

คณะผู้วิจัย: Vaclav Mach, Marek Sir, Martin Bystriansky, Jindrich Petrlik, Jitka Strakova, อัครพล ตีบไธสง, อัฏฐพร ฤทธิชาติ, เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง, นิชา รักพานิชมณี
ผู้เขียน: Ing. Jana Tremlova, Ph.D.
แปลและเรียบเรียง: อัครพล ตีบไธสง และอัฏฐพร ฤทธิชาติ

(พิมพ์ครั้งแรก 2561)

อ่านต่อ...

หนังสือ: สารมลพิษตกค้างยาวนานในพื้นที่มลพิษของไทย (พิมพ์ครั้งแรก 2561)

รายงานการศึกษาสารมลพิษตกค้างยาวนานในพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม 4 จังหวัด: เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง, อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร, ตำบลท่าตูม จังหวัดปราจีนบุรี, และอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ และสมาคมอาร์นิกา (Arnika Association) สาธารณรัฐเช็ก 
คณะผู้วิจัย: Václav Mach, Ph.D., RNDr. Jindrich Petrlik, อัครพล ตีบไธสง, อัฏฐพร ฤทธิชาติ, นิชา รักพานิชมณี  
ผู้เขียน: Václav Mach, Ph.D.
แปลและเรียบเรียง: อัฏฐพร ฤทธิชาติ

(พิมพ์ครั้งแรก 2561)

อ่านต่อ...

หนังสือ: ไข่ไก่ ตัวชี้วัดการปนเปื้อนสารมลพิษตกค้างยาวนาน (POPs) ในสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (พิมพ์ครั้งแรก 2561)

ไข่ไก่ ตัวชี้วัดการปนเปื้อนสารมลพิษตกค้างยาวนาน (POPs) ในสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (Chicken eggs as an indicator of POPs pollution in Thailand)
โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ และสมาคมอาร์นิกา (Arnika Association) สาธารณรัฐเช็ก
คณะผู้วิจัย: Ph.D., RNDr. Jindrich Petrlik, Václav Mach, อัฏฐพร ฤทธิชาติ, นิชา รักพานิชมณี, อัครพล ตีบไธสง
ผู้เขียน: RNDr. Jindrich Petrlik 
แปลและเรียบเรียง: อัครพล ตีบไธสง และอัฏฐพร ฤทธิชาติ

(พิมพ์ครั้งแรก 2561)

อ่านต่อ...
ดูเอกสาร/ข้อมูลเผยแพร่ทั้งหมด

ข่าว/บทความ

มลพิษทางอากาศทำให้กระดูกมนุษย์อ่อนแอลง (ุ6 ม.ค.63)

BBC 6 มกราคม 2020

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการค้นพบหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชี้ว่า มลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพหัวใจ, ปอด, ดวงตา, ทารกในครรภ์ หรือแม้แต่สุขภาพจิต ล่าสุดยังพบว่าสามารถทำให้กระดูกเสื่อมจนเปราะหักง่ายก่อนวัยได้อีกด้วย

อ่านต่อ...

เดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า เหมืองแร่ผุดทั่วไทย นักวิชาการติงรัฐยุทธศาสตร์แร่ สวนกระแสการพัฒนาที่ยั่งยืน (14 ธ.ค.62)

นักวิชาการเตือน ไทยกำลังเดินสวนทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ชี้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่มีปัญหา เอื้อประโยชน์กลุ่มผู้ประกอบการเหมือง เปิดช่องผุดโครงการเหมืองแร่ทั่วประเทศ จนสร้างปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั่วทุกภูมิภาค

อ่านต่อ...

ไฟป่าออสเตรเลียคร่าชีวิต จิงโจ้-โคอาล่า-แกะ ตายเกลื่อนริมทาง (5 ม.ค. 63)

โพสต์ทูเดย์ 5 มกราคม 2563
ออสเตรเลียสุดวิกฤต คาดไฟป่ากระทบสัตว์แล้วถึง 480 ล้านตัว ควันไฟรุนแรงมองเห็นได้จากอวกาศ

อ่านต่อ...

พลาสติกมีที่มา…และที่ไป? เปิดเผยเบื้องหลังธุรกิจนำเข้าขยะรีไซเคิล (13 ธ.ค. ุ62)

Greennews 13 ธันวาคม 2562
เพราะปัญหาขยะพลาสติกไม่ได้จบลงในประเทศใดประเทศหนึ่ง ทว่าโยกย้ายข้ามพรมแดน มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์และกรีนพีซเปิดข้อมูลธุรกิจนำเข้าขยะพลาสติกในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ย้ำถึงเวลาทุกประเทศอย่าหลงภาพสวยของรีไซเคิล ต้องตระหนักถึงผลกระทบและแก้ไขเรื่องนี้ทางการเมือง

อ่านต่อ...

ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอผลการศึกษาและสัมมนาวิชาการ "ธุรกิจขยะข้ามพรมแดน: สถานการณ์ประเทศไทย" (29 ต.ต. 62)

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562  เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ห้องทิพวรรณบอลรูม (Tippawan Ballroom) โรงแรมริชมอนด์, นนทบุรี

จัดโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ

อ่านต่อ...

มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) เปิดรับเจ้าหน้าที่ประจำ 2 ตำแหน่ง (ตุลาคม 2562)

เจ้าหน้าที่เทคนิคและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่ข้อมูลและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  1 อัตรา

อ่านต่อ...

ขอเชิญร่วมการสัมมนาวิชาการ: "การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษ: จากกรณีเหมืองทองคำ จังหวัดเลย สู่ข้อพิจารณาทางนโยบายการบริหารจัดการแร่ของไทย" 4 ต.ค. 62 (1 ต.ค. 62)

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 2 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ร่วมจัดโดย เครือข่ายภาคประชาสังคมด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (คสสส.) โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่ มูลนิธิบูรณะนิเวศ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน สถาบันพัฒนาระบบประเมินผลกระทบโดยชุมชน

อ่านต่อ...

หมอกควันไฟป่าเกาะสุมาตรา ดันค่าฝุ่น PM2.5 "หาดใหญ่" พุ่งสูงสุดรอบ 3 ปี (19 ก.ย. 62)

Thai PBS 19 กันยายน 2562
สถานการณ์หมอกควันจากไฟไหม้ป่าบนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ที่ปกคลุมในหลายพื้นที่ของภาคใต้ยังคงวิกฤต โดยเฉพาะที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน รายชั่วโมง พุ่งสูงถึง 230 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งรุนแรงที่สุดในรอบ 3 ปี

 

อ่านต่อ...

คกก.วัตถุอันตราย ให้เวลา ก.เกษตรฯ 60 วันหาสารทดแทน (18 ก.ย. 62)

Thai PBS 18 กันยายน 2562
คณะกรรมการวัตถุอันตราย ยืนยันพร้อมยกเลิกสารเคมีเกษตร ภายใต้เงื่อนไข มีสารทดแทน ไม่ส่งผลกระทบเกษตรกรทั้งราคา และความเป็นพิษ มอบกระทรวงเกษตรฯ หาสารทดแทนใน 60 วัน หลังยังร้คำตอบ พร้อมทำความเข้าใจ 4 ภาคส่วนถึงปัญหาและผลกระทบ

 

อ่านต่อ...

สิงคโปร์พบมลพิษอากาศพุ่งเกินมาตรฐานจากควันไฟป่าอินโดฯ (18 ก.ย. 62)

PPTV 18 กันยายน 2562
ผู้นำอินโดนีเซียลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าใกล้ชิด ขณะที่สถานการณ์หมอกควันยังย่ำแย่ ค่ามลพิษในอากาศของสิงคโปร์พุ่งแตะระดับเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเริ่มกระทบการเดินทางของนักท่องเที่ยวในมาเลเซีย

 

อ่านต่อ...

คนอีสานขอตั้ง กมธ.สอบการทำ EIA โรงงานน้ำตาล-โรงไฟฟ้าชีวมวล 5 แห่งในอีสาน (18 ก.ย. 62)

ประชาไท 18 กันยายน 2562
ตัวแทนคณะกรรมการประชาชนคัดค้านโรงงานอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลน้ำตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวลภาคอีสาน (คปน.) พร้อมกลุ่มประชาชนหลายจังหวัด เดินทางมายื่นหนังสือต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเรียดร้องให้คณะกรรมาธิการด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญตรวจสอบกระบวนการจัดทำ EIA โครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวล ในภาคอีสานที่มีแผนก่อสร้างทั้งหมด 29 แห่ง ซึ่งเกิดขึ้นแล้ว 5 แห่ง

อ่านต่อ...

จี้ ทม.เพชรบูรณ์ เร่งแก้น้ำเสียจากบ่อขยะ (18 ก.ย. 62)

INN 18 กันยายน 2562
ชาวบ้านจี้ ทม. เพชรบูรณ์เร่งแก้น้ำเสียจากบ่อขยะไหลเข้าพื้นที่การเกษตร-แหล่งน้ำ

อ่านต่อ...

รายงานพิเศษ: หนุนปลูกพืชผสมผสานปลอดสารพิษ ทางรอดสมาชิกสหกรณ์การเกษตรห้วยคต (18 ก.ย. 62)

แนวหน้าออนไลน์ 18 กันยายน 2562
สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด สหกรณ์ขนาดใหญ่ในอำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี เป็นอีกหนึ่งสหกรณ์ ที่นำพาเหล่าสมาชิกข้ามพ้นวิกฤติราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ โดยการส่งเสริมให้สมาชิกทำเกษตรผสมผสานที่ปลอดภัย ไร้สารเสริมจากการปลูกสับปะรดและข้าวโพดหวานที่ปลูกกันมานาน เพื่อเป็นทางเลือก ทางรอดจากปัญหาภัยแล้ง และปัญหาด้านราคาผลผลิตตกต่ำ

อ่านต่อ...

ผ่าโมเดล "โรงไฟฟ้าชุมชน" เงินลงทุนสะพัด 5 แสนล. (18 ก.ย. 62)

ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ 18 กันยายน 2562
ทีมที่ปรึกษา “สนธิรัตน์” เผยได้รูปแบบโมเดลโรงไฟฟ้าชุมชนแล้ว ชี้ศักยภาพสายส่งรองรับได้ 4.1 พันเมกะวัตต์ สร้างโรงไฟฟ้าทั้งชีวมวลและก๊าซชีวภาพได้ 1,563 แห่ง เงินลงทุนกว่า 5 แสนล้านบาท สร้างรายได้เกษตรกรปลูกพืชพลังงานปีละกว่า 1 แสนบาทต่อครัวเรือน เล็งชงกพช.ไฟเขียวต.ค.นี้

 

อ่านต่อ...
ดูข่าว/บทความทั้งหมด

232207