เรื่องราว “มหากาก” ที่หนองพะวา (ตอน 1) (23 เม.ย. 67)

 

 

 

ราวฉากในภาพยนตร์สงคราม...
 


เหล่านี้คือภาพหลังผ่านเหตุการณ์ไฟไหม้ตลอดหนึ่งวันครึ่งที่ผ่านมา ในบริเวณโรงงานรีไซเคิลของบริษัท วิน โพรเสส จำกัด บ้านหนองพะวา หมู่ที่ 4 ต. บางบุตร อ. บ้านค่าย จ. ระยอง
 


สถานการณ์ ณ วันที่สองของเหตุการณ์คือยังต้องเฝ้าระวังความร้อนระอุที่ซ่อนอยู่ในกองเชื้อเพลิงพิษ