เอกสารเผยแพร่


แถลงการณ์: ยุติการใช้กฎหมายคุกคามต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เสริมสร้างกลไกการให้ความคุ้มครองและประกันความรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน (9 พ.ค. 59)

องค์การและเครือข่ายชุมชนร่วมลงนามเรียกร้องให้รัฐบาลไทยและบริษัทเหมืองแร่จำนวนหนึ่งยุติการดำเนินคดีทางกฎหมายต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในชุมชน รวมถึงร้องขอให้รัฐบาลไทยเสริมสร้างกลไกการให้ความคุ้มครองปกป้องสิทธิมนุษย ชนในชุมชน และประกันความรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(9 พฤษภาคม 2559)

read more...

บทความ: "เสียงจากชาวบ้านคลองด่าน" ต่อโครงการบำบัดน้ำเสียจังหวัดสมุทรปราการ (มิ.ย. 44)

โดย กลุ่มพิทักษ์รักท้องถิ่น และกลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม
มิถุนายน 2544

read more...

เอกสารประกอบการสัมมนาและไฟล์นำเสนอของวิทยากร: "สัมมนาเชียงรากใหญ่" (29 มี.ค. 59)

เอกสารประกอบการสัมมนาและไฟล์นำเสนอของวิทยากร: "ธรรมาภิบาลเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน": กรณี "ศูนย์กำจัดขยะและโรงไฟฟ้าเชียงรากใหญ่" ณ ห้องประชุม 209 อาคาร The Grand ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต
จัดทำและเผยแพร่โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ

29 มีนาคม 2559

read more...

ประกาศรับสมัคร "ทุนขนาดเล็กเพื่อสนับสนุนชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษอุตสาหกรรม" ประจำปี 2559 (19 ก.ย. 58)

ดำเนินการโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ และสมาคมอาร์นิก้า สาธารณรัฐเช็ก 
สนับสนุนงบประมาณโดยสหภาพยุโรป ภายใต้โครงการสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย

(ปิดรับสมัคร 31 ตุลาคม 2558)

read more...

ทำไม “เตาเผาขยะ” จึงไม่ใช่คำตอบสุดท้าย (2553)

เรียบเรียงและเผยแพร่โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ

(2553)

read more...