ลอบทิ้งขยะอันตราย: มาบไผ่ ชลบุรี (30 มี.ค. 56)
ลอบทิ้งขยะอันตราย: มาบไผ่ ชลบุรี

ภาพการลักลอบทิ้งขยะอันตราย ขยะอุตสาหกรรม ในพื้นที่ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีที่

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์
(30 มีนาคม 2556)

 

หมายเหตุ: ลิขสิทธิ์ภาพทั้งหมดในอัลบั้มนี้เป็นของกานต์ ทัศนภักดิ์ (ติดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์: karnt19@gmail.com)