ตรวจทิ้งขยะตำบลสองคลอง (14 เม.ย. 54)


ตรวจทิ้งขยะตำบลสองคลอง

ภาพโดย ดาวัลย์ จันทรหัสดี
(14 เมษายน 2554)

 

หมายเหตุ: ลิขสิทธิ์ภาพทั้งหมดในอัลบั้มนี้เป็นของมูลนิธิบูรณะนิเวศ