ตรวจโรงขยะตำบลสองคลอง (17 ธ.ค. 54)


ตรวจโรงขยะตำบลสองคลอง

ภาพโดย ดาวัลย์ จันทรหัสดี
(17 ธันวาคม 2554)

 

หมายเหตุ: ลิขสิทธิ์ภาพทั้งหมดในอัลบั้มนี้เป็นของมูลนิธิบูรณะนิเวศ