ไฟล์นำเสนอในการสัมมนาเพื่อส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลมลพิษ: กรณีปัญหามลพิษและการพัฒนาอุตสาหกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (19 มี.ค. 58)

ไฟล์นำเสนอในการสัมมนาเพื่อส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลมลพิษ
กรณีปัญหามลพิษและการพัฒนาอุตสาหกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร่วมจัดโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ และ กป.อพช. อีสาน

19 มีนาคม 2558

ณ ห้องภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

ไฟล์นำเสนอ:

1. กรณีปัญหามลพิษและการพัฒนาอุตสาหกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง

2. ความรู้และกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม และโรงงาน โดย ดาวัลย์ จันทรหัสดี 

3.  อุตสาหกรรมหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มลพิษ ผลกระทบ และการเข้าถึงข้อมูลมลพิษ โดย นิชา รักพานิชมณี

4. การพัฒนากฎหมายเพื่อส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลมลพิษ และ PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) โดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่