ไฟล์นำเสนอในการสัมมนาเพื่อส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลมลพิษ: กรณี "30 ปีการพัฒนาอุตสาหกรรม: มลพิษในดิน น้ำ อากาศ ที่คนระยองต้องรู้และเท่าทัน" (15 มี.ค. 58)

ไฟล์นำเสนอในการสัมมนาเพื่อส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลมลพิษ
กรณี "30 ปีการพัฒนาอุตสาหกรรม: มลพิษในดิน น้ำ อากาศ ที่คนระยองต้องรู้และเท่าทัน"

ร่วมจัดโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ และสมาชิกเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก

15 มีนาคม 2558
ณ ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง

ไฟล์นำเสนอ:

1. 30 ปีการพัฒนาอุตสาหกรรม: มลพิษในดิน น้ำ อากาศ ที่คนระยองต้องรู้และเท่าทัน โดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง

2. อุตสาหกรรมหลักใน จ.ระยอง มลพิษและผลกระทบ โดย นิชา รักพานิชมณี

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่