ไฟล์นำเสนอในการสัมมนาเพื่อส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลมลพิษ: กรณีสารปรอทและมลพิษอุตสาหกรรม จังหวัดปราจีนบุรี (6 มี.ค. 58)

ไฟล์นำเสนอในการสัมมนาเพื่อส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลมลพิษ
กรณีสารปรอทและมลพิษอุตสาหกรรม จังหวัดปราจีนบุรี

ร่วมจัดโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ และเครือข่ายเพื่อนตะวันออก วาระเปลี่ยนตะวันออก

6 มีนาคม 2558
ณ โรงแรมวังสำราญ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

1. ปราจีนบุรีกับการพัฒนาอุตสาหกรรม โดย ดาวัลย์ จันทรหัสดี

2. ชุมชนและการรับรู้ข้อมูลมลพิษอุตสาหกรรม โดย นิชา รักพานิชมณี

3. การตรวจพบสารปรอทและการแก้ปัญหาที่ท่าตูม โดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่