เอกสารนำเสนอ: สถานการณ์ของเสียภายในประเทศ ปัญหา และผลกระทบด้านมลพิษ (3 พ.ย. 61)

เอกสารนำเสนอ: สถานการณ์ของเสียภายในประเทศ: ปัญหา และผลกระทบด้านมลพิษ

นำเสนอโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ

เอกสารประกอบในเวทีวิชาการ เรื่อง การจัดการขยะ โรงไฟฟ้าขยะ กรณีศึกษา ทางเลือก ทางออกของปัญหา

ณ โรงเรียนมัธยมหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

วันเสาร์ที่  3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.00 – 14.30 น.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร (PDF)