รายงานการศึกษาสภาพแวดล้อมบริเวณศูนย์กำจัดขยะเทศบาลเมืองกระบี่ จ.กระบี่ (ม.ค. 62)

รายงานการศึกษาสภาพแวดล้อมบริเวณศูนย์กำจัดขยะเทศบาลเมืองกระบี่ จ.กระบี่

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ

(มกราคม 2562)

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเพื่อนำเสนอการศึกษาและรับฟังความเห็นเรื่องการรายงานผลการศึกษาสภาพแวดล้อมบริเวณศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลกระบี่ และข้อเสนอเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่ปลอดภัยและยั่งยืนมากขึ้น จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมบันไทยสมอ สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็ม (PDF)