รายงานผลการตรวจสอบน้ำใต้ดินภายในโรงงานของ หจก. บานาน่า ดิสโพเซิล จ.ฉะเชิงเทรา (ก.ค. 62)

รายงานผลการตรวจสอบน้ำใต้ดินภายในโรงงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด บานาน่า ดิสโพเซิล 
ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ศึกษาโดย

มูลนิธิบูรณะนิเวศ  
Ecological Alert and Recovery – Thailand  (EARTH)

(กรกฎาคม 2562)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร