เอกสารประกอบการนำเสนอผลการศึกษาและสัมมนาวิชาการ: "ธุรกิจขยะข้ามพรมแดนฯ" (29 ต.ค. 62)

เอกสารประกอบ การนำเสนอผลการศึกษาและสัมมนาวิชาการ
"ธุรกิจขยะข้ามพรมแดน: สถานการณ์ประเทศไทย"

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562  เวลา 09.00 - 15.30 น.

ณ ห้องทิพวรรณบอลรูม (Tippawan Ballroom) โรงแรมริชมอนด์, นนทบุรี

จัดโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร (PDF)