เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ: "การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษ: จากกรณีเหมืองทองคำ จังหวัดเลยฯ" (4 ต.ค. 62)

เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ

เรื่อง "การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษ:
จากกรณีเหมืองทองคำ จังหวัดเลย สู่ข้อพิจารณาทางนโยบายการบริหารจัดการแร่ของไทย"

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 2 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

ร่วมจัดโดย

เครือข่ายภาคประชาสังคมด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (คสสส.)

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่

มูลนิธิบูรณะนิเวศ

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน

สถาบันพัฒนาระบบประเมินผลกระทบโดยชุมชน

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร (PDF)