ชุดนิทรรศการ: "ขยะในท้องทะเลและมหาสมุทร" (ม.ค. 62)

ชุดนิทรรศการ: "ขยะในท้องทะเลและมหาสมุทร"

โดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ  (EARTH)
(มกราคม 2562)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม (PDF)คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม (PDF)