ชุดนิทรรศการ: ปริมาณ "ขยะ" ในกรุงเทพมหานครและประเทศไทย (ม.ค. 62)

ชุดนิทรรศการ: ปริมาณ "ขยะ" ในกรุงเทพมหานครและประเทศไทย

โดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ  (EARTH)
(มกราคม 2562)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม (PDF)

  

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็ม (PDF)