เอกสารประกอบการบรรยาย "โครงการเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชนเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและปกป้องตนเอง" (2560)

เอกสารประกอบการบรรยาย

"โครงการเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชนเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและปกป้องตนเอง"

จัดโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ  ร่วมกับ "กลุ่มเพื่อน SALG เพื่อสังคม"

26 มีนาคม 2560  ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 1 อาคาร The Grand ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต และ 9 เมษายน 2560  ณ ห้องประชุมแสงเพชร โรงแรมโกลเด้นระยอง ซิตี้ จังหวัดระยอง

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร