เอกสารประกอบและไฟล์นำเสนอ: เปิดปูมกรณีการนำเข้า "ขยะพิษ" (21 มิ.ย. 61)

เอกสารประกอบและไฟล์นำเสนอในการแถลงข่าว เปิดปูมกรณีการนำเข้า "ขยะพิษ" 21 มิถุนายน 2561

21 มิถุนายน 2561 ณ  ห้องประชุม 701 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ ร่วมกับประชาชนผู้เดือดร้อน 7 จังหวัด 

- คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดไฟล์นำเสนอ

- คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดจดหมายถึงนายกรัฐมนตรี