เอกสารประกอบการแถลงข่าวและนำเสนอผลการศึกษา: การสะสมของสารพิษตกค้างยาวนาน (POPs) ในเขตพัฒนาอุตสาหกรรมฯ (23 พ.ย. 60)

เอกสารประกอบการแถลงข่าวและนำเสนอผลการศึกษา
"การสะสมของสารพิษตกค้างยาวนาน (POPs) ในเขตพัฒนาอุตสาหกรรม และวิเคราะห์ความคืบหน้าในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสตอกโฮล์มของประเทศไทย"23 พฤศจิกายน 2560  ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

ร่วมจัดโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ และสมาคมอาร์นิก้า สาธารณรัฐเช็ก

สนับสนุนโดย สหภาพยุโรป (European Union) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร