เอกสารประกอบการแถลงข่าว: "สารปรอทในปลาและร่างกายมนุษย์ฯ ปี 2559 – 2560" (18 ก.ย. 60)

เอกสารประกอบการแถลงข่าวและนำเสนอผลการศึกษา
"สารปรอทในปลาและร่างกายมนุษย์
ในพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2559 – 2560"จัดโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ ร่วมกับ Arnika Association 

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยสังคม ชั้น 4 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร