เอกสาร "แหล่งกำเนิดมลพิษมาบตาพุด" (ฉบับภาษาพม่า)

เอกสาร "แหล่งกำเนิดมลพิษมาบตาพุด" (ฉบับภาษาพม่า)

จัดทำโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)
จัดทำฉบับภาษาพม่าโดย.....

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับตีพิมพ์ 52.2MB

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารขนาดย่อ 2.96 MB